XI Posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013

31.07.2012
Przedstawienie stanu realizacji Funduszy Europejskich oraz prac programowych prowadzonych przez resort w kontekście nowej perspektywy finansowej, a także zmiana Linii demarkacyjnej pomiędzy programami Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej były celem XI Posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego. W spotkaniu, które odbyło się 11 lipca 2012 r. w Warszawie, uczestniczył wiceminister Marceli Niezgoda.

- Polska jest liderem w wydawaniu unijnych funduszy na co jasno wskazują rankingi Komisji Europejskiej - powiedział wiceminister Marceli Niezgoda otwierając posiedzenie. Zaznaczył, że pomimo wciąż trwającego procesu wydatkowania i rozliczania środków dostępnych na lata 2007-2013, trwają bardzo intensywne przygotowania do przyszłej perspektywy finansowej, a postępy w pracach nad nowymi regulacjami odnośnie funduszy są już widoczne. Rada ds. Ogólnych wstępnie zamknęła negocjacje w 10 blokach tematycznych pakietu legislacyjnego dla polityki spójności 2014-2020. Kształt pozostałych powinien zostać rozstrzygnięty jeszcze w tym roku. Jak poinformował wiceminister resortu, kolejnym krokiem będą rozmowy z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim w celu ustalenia ostatecznego brzmienia całego pakietu. Równolegle, w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego trwają prace nad programowaniem nowej perspektywy finansowej 2014-2020 dla Polski.

Kluczowym dokumentem określającym wzajemne zobowiązania Polski i Komisji Europejskiej odnośnie wykorzystania funduszy dla realizacji celów rozwojowych jest Umowa Partnerska. Nie mniej istotnym dokumentem jest System programowania i wdrażania dokumentów strategicznych, którego celem jest szczegółowe przedstawienie systemu wdrażania poszczególnych zapisów umowy partnerskiej oraz Programów. Oba dokumenty we wrześniu 2012 r. zostaną przekazane Radzie Ministrów do akceptacji.

Szczegółowe informacje na temat posiedzenia znajdują się na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl