XIII posiedzenie Komitetu Koordynującego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

12.07.2013
10 lipca br. odbyło się XIII posiedzenie Komitetu Koordynującego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, podczas którego przedstawiono obecny stan ich realizacji oraz stan prac nad umową partnerstwa. Prezentacje z posiedzenia znajdą Państwo w załączeniu.