Zapytanie ofertowe dotyczące spotkania informacyjno-promocyjnego

16.09.2015
Zapytanie ofertowe dotyczące spotkania informacyjno-promocyjnego planowanego do zorganizowania przez IP 2 w KPRM dla Beneficjentów Działania 5.1 PO KL, Beneficjentów/potencjalnych Beneficjentów Działania 2.16 PO WER oraz pracowników IP 2

Uprzejmie zapraszamy Państwa do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu: sali wykładowej, wyżywienia oraz noclegu dla 25 uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego podsumowania realizacji Działania 5.1 PO KL oraz rozpoczęcia wdrażania Działania 2.16 PO WER. Preferowane przez IP 2 w KPRM terminy to 15-16.10.2015 r. lub 22-23.10.2015 r. W przypadku braku dostępności obiektu w ww. terminach, prosimy o zaproponowanie alternatywnych terminów.

 

Powyższa oferta powinna zawierać następujące informacje:

 

1. dostępność sali wykładowej w terminach 15-16.10.2015 r. i 22-23.10.2015 r.

  • pierwszy i drugi dzień spotkania informacyjnego od godz. ok. 9.00-16.00,
  • sala wykładowa powinna być wyposażona w: nagłośnienie, rzutnik multimedialny, laptop, ekran, flipchart,

 

2. dostępność 25 pokoi jednoosobowych (w przypadku braku pokoi jednoosobowych przedstawienie innej propozycji),

 

3. zapewnienie wyżywienia dla 25 uczestników spotkania:

  • obiadu w pierwszym dniu spotkania,
  • zorganizowanie uroczystej kolacji w pierwszym dniu spotkania
  • śniadania i obiadu w drugim dniu spotkania,
  • 6 przerw kawowych.

 

Obiekt hotelowy powinien dysponować pokojami i infrastrukturą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej, zgodnie z załącznikiem nr 1 – formularzem ofertowym na adres mailowy: Malgorzata.Faszczewska [at] kprm.gov.pl, nie później niż do dnia 22 września br. W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zostanie poproszony o złożenie do IP 2 w KPRM wersji papierowej dokumentów.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.