Zatwierdzenie Planu Działania dla Priorytetu V POKL na rok 2013

06.02.2013
Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki zatwierdziła Plan Działania dla Priorytetu V POKL na 2013 rok z wyłączeniem projektu systemowego Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP oraz konkursu A.2 w Poddziałaniu 5.2.1. Szczegółowe informacje nt. przyczyn wyłączenia wymienionych działań oraz możliwości ich odblokowania znajdą Państwo w zamieszczonym poniżej piśmie IZ POKL.