Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

25.02.2016
Od 29 stycznia 2016 r. obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP).

Zakres zmian wprowadzony w SzOP stanowi dostosowanie dokumentu do zmian wprowadzonych w PO KL i zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej z 8 grudnia 2015 r.