PO WER - Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

PO WER stanowi odpowiedź na wyzwania i jednocześnie instrument realizacji Strategii Europa 2020. Program uwzględnia stojące przed Europą długofalowe wyzwania związane z globalizacją, rozwojem ekonomicznym, jakością polityk publicznych, zjawiskami demograficznymi, czy inwestycjami w kapitał ludzki.

Obszary wsparcia

 Najważniejsze wyzwania istniejące obecnie w zakresie poszczególnych obszarów wsparcia PO WER to:

  • Rynek pracy
  • Ubóstwo, wykluczenie i integracja społeczna
  • Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników
  • Dobre rządzenie
  • System edukacji
  • Szkolnictwo wyższe
  • System ochrony zdrowia
  • Osoby młode

 

Zapoznaj się z przykładowymi projektami realizowanymi w ramach PO WER: