Realizuję projekt

W tej sekcji znajdują się informacje o tym, w jaki sposób należy realizować w ramach Działania 2.16 "Usprawnienie procesu stanowienia prawa" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój