SOWA

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) jest aplikacją przeznaczoną do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Zastosowanie aplikacji

Aplikacja służy do przygotowania i złożenia do właściwej instytucji pośredniczącej formularza wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER. Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie projektu są zobligowani do stosowania elektronicznego formularza wniosku zawartego w SOWA.
 

Dostęp do aplikacji

Dostęp do systemu SOWA możliwy jest pod adresem: https://www.sowa.efs.gov.pl/