Aktualizacja Planu Działania dla Priorytetu V PO KL

26.07.2011
Uprzejmie informujemy, iż Plan działania dla Priorytetu V Dobre rządzenie Programu Kapitał Ludzki został zmieniony na podstawie uchwały nr 79 Komitetu Monitorującego PO KL w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów zawartych w Planach Działania komponentu centralnego i regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2011 rok.

Pliki do pobrania: