Wnioski z badań ilościowych przeprowadzonych na potrzeby projektu Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia

13.07.2012
Jak zarządzać, utrzymując wysokie standardy równego traktowania? Na to pytanie mają odpowiedzieć analizy wyników ogólnopolskich badań w ramach projektu "Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia" oraz konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych i rządu. Projekt nadzoruje Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.

Projekt „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia” realizowany jest przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w latach 2011-2012 w ramach Priorytetu V: Dobre Rządzenie, Działanie 5. 1. Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową i Uniwersytetem Jagiellońskim.

Po pierwszych konsultacjach i analizach wyników ogólnopolskich badań w ramach projektu "Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia" oraz konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych i rządu można już przedstawić kilka istotnych postulatów. Aby zwiększyć efektywność i skuteczność działań w zakresie równego traktowania, należy skutecznie odbiurokratyzować niektóre działania administracji publicznej. Należy również systematycznie upowszechniać wiedzę na temat finansowych skutków nieprzestrzegania zasady równego traktowania.

Kolejnym postulatem jest dostosowanie struktur administracji publicznej do charakteru polityki równościowej poprzez uelastycznianie sztywnych procedur i koncentrowanie się na celu, a nie na działaniach. Należy też skonstruować system motywacyjny, który nagradzałby kreatywność i wysokie kompetencje pracowników administracji publicznej.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją wniosków z badań ilościowych przeprowadzonych na potrzeby projektu Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia (plik do pobrania poniżej) oraz dodatkowymi informacjami dostępnymi na stronie www.siecrownosci.gov.pl.

 

Pliki do pobrania: