Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru trenera do przeprowadzenia spotkania informacyjno-promocyjnego

16.09.2015
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru trenera do przeprowadzenia spotkania informacyjno-promocyjnego z Beneficjentami i potencjalnymi Beneficjentami Działania 5.1 PO KL oraz Działania 2.16 PO WER

W związku z planowanym przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia (IP 2) wyborem trenera do przeprowadzenia spotkania informacyjno-promocyjnego z zakresu zamykania pomocy w ramach PO KL oraz rozpoczęcia wdrażania projektów PO WER, uprzejmie zachęcamy Państwa do złożenia oferty cenowej w ramach ww. usługi. Oferty należy przesyłać na formularzu (załącznik nr 1) wyłącznie w wersji elektronicznej na adres mailowy: magdalena.matulinska [at] kprm.gov.pl, nie później niż do dnia 22 września br. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zostanie poproszony o złożenie do IP 2 w KPRM wersji papierowej dokumentów.

W załączniku nr 2 zamieszczono niezbędne informacje dotyczące wykonania ww. usługi.