Aktualności

 • 05.07.2012
  Rada Unii Europejskiej ds. Ogólnych zamknęła negocjacje w czterech kolejnych blokach tematycznych pakietu legislacyjnego dla polityki spójności 2014-2020. Uwzględniono w nich wiele istotnych dla Polski propozycji.
 • 27.06.2012
  Departament Analiz Strategicznych w KPRM, beneficjent systemowy realizujący projekt Modernizacja systemu zarządzania i przepływu informacji w administracji rządowej szczebla centralnego zorganizował w dniu 15 czerwca 2012 r. konferencję podsumowującą realizację Zadania Opracowanie diagnozy i rekomendacji dotyczących zarządzania i przepływu informacji w administracji rządowej szczebla centralnego oraz przygotowanie zmian i przeprowadzenie pilotaży.
 • 27.06.2012
  Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu w 2011 r., zatwierdzenie zmian w Priorytecie V Dobre rządzenie oraz realokacja 163,5 mln euro na Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – to najważniejsze punkty XXI posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki.
 • 06.06.2012
  Ogłoszono VI edycję konkursu dla dziennikarzy „Ludzka twarz EFS”. Celem Konkursu jest promocja wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, wskazanie możliwości skorzystania z Funduszu poprzez opisanie w ciekawy i inspirujący sposób, jak środki EFS pozytywnie zmieniają życie ludzi. Prace konkursowe muszą prezentować historie i doświadczenia uczestników projektów i/lub osób realizujących projekty.
 • 04.06.2012
  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Dobre praktyki EFS 2011” przeznaczonym dla projektodawców realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki.
 • 11.05.2012
  Po raz pierwszy w Warszawie, odbyło się spotkanie grupy do spraw informacji i promocji INFORM.
 • 20.04.2012
  Wersja 5.3.2 Generatora Wniosków Płatniczych obowiązuje od dnia 21 maja br.
 • 05.04.2012
  Uprzejmie informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki (IZ PO KL) zaktualizowała dokument pt. „FAQ w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL”.
 • 05.04.2012
  Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki zaktualizowała FAQ w zakresie kwalifikowalności wydatków w projektach PO KL.
 • 26.03.2012
  Przedłużenie terminu składania wstępnej kalkulacji ceny na wykonanie usługi audytu zewnętrznego.
 • 23.03.2012
  Uprzejmie informujemy, że Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza w dniu 28 marca 2012 r. do udziału w wykładzie otwartym na temat kontroli projektów finansowanych z Funduszy Europejskich. Spotkanie odbędzie się w godzinach 16.30-18.00 w siedzibie Centrum Informacji Europejskiej w Warszawie, przy ulicy Kruczej 38/42. Wstęp na spotkanie jest wolny a udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 • 19.03.2012
  Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki (PO KL) dokonała aktualizacji "Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL" z dnia 1 stycznia 2012 r.
 • 07.03.2012
  Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Działania 5.1 Programu Kapitał Ludzki w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów planuje wykonanie usługi audytu zewnętrznego Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2011 rok (RPD PT PO KL).
 • 07.03.2012
  W dniach 1-2 marca bieżącego roku odbyło sie XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki (PO KL).
 • 21.02.2012
  Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki udostępniła nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) 5.3.1.
 • 17.02.2012
  W dniu 14 lutego bieżącego roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów została podpisana Karta Różnorodności.
 • 15.02.2012
  W dniu 9 lutego 2012 roku Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki udostępniła Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line) w wersji 7.5.2. Jest to odpowiednik narzędzia dostępnego przez Internet (wersji on-line).
 • 15.02.2012
  W dniu 9 lutego odbyła się konferencja „Urząd przyjazny klientowi". Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Klient w centrum uwagi administracji" realizowanego przez Departament Służby Cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (DSC KPRM). Spotkanie było podsumowaniem Zadania 1 w projekcie „Wdrożenie standardów zarządzania satysfakcją klienta we wskazanych urzędach administracji rządowej".
 • 02.02.2012
  W dniu 1 lutego br. odbyła się konferencja „Efektywna administracja". Spotkanie było podsumowaniem zadania „Audyt organizacyjny i wdrożenie usprawnień zarządczych" realizowanego przez firmę Deloitte Business Consulting S. A. na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Zadanie było częścią projektu systemowego Poprawa jakości zarządzania w administracji rządowej - Akademia Zarządzania Publicznego II etap wdrażanego w Działaniu 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Programu Kapitał Ludzki.
 • 31.01.2012
  Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki udostępniła w dniu 27 stycznia 2012 roku nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) 5.3.0.

Strony