Dobre rządzenie

Administracja skuteczna i nowoczesna - realizacja zasady good governance przy wsparciu środków finansowych Unii Europejskiej.