Sprawozdania z realizacji Działania 5.1

Sprawozdanie z realizacji Działania stanowi analizę danych ilościowych i jakościowych dotyczących wdrażania części Programu wraz z oceną postępu rzeczowego i finansowego. System sprawozdawczości stanowi istotny element procesu zarządzania Programem, zapewniający jego sprawne wdrażanie. Poniżej znajdują się sprawozdania okresowe oraz roczne Działania 5.1 wdrażanego przez IP2 w KPRM.