Doskonalenie standardów zarządzania w administracji państwowej

Jaki jest cel projektu?
Głównym celem projektu jest przede wszystkim umożliwienie 100 urzędom administracji rządowej (wybranych w otwartym naborze) wdrożenia nowoczesnych rozwiązań z zakresu zarządzania.
 
Jaka jest formuła projektu?
Projekt jest skierowany przede wszystkim do urzędów realizujących zadania w zakresie obsługi przedsiębiorców, działających na szczeblu powiatu lub województwa (np. izby celne, izby/urzędy skarbowe, powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego, powiatowe/wojewódzkie inspektoraty weterynarii). W projekcie będą mogły wziąć również udział urzędy działające na ograniczonym terenie (bezpośrednio nie pokrywającym się z obszarem województwa lub powiatu takie jak np. graniczne inspektoraty weterynarii, oddziały straży granicznej), niebędące ministerstwem ani urzędem centralnym.
 
W ramach projektu planuje się realizację trzech następujących zadań:
1. Wdrożenie i integracja systemów zarządzania w urzędach.
2. Wdrożenie usprawnień w komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.
3. Utworzenie i udostępnienie „Bazy wiedzy”.
 
Wartość projektu wynosi 5 240 040,76 zł,  w tym dofinansowanie publiczne 786 006,12 zł.