Generator Wniosków Płatniczych

 
Generator Wniosków Płatniczych (GWP) w wersji 7.5.2 (aktualna wersja) 
 
Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych oznaczona numerem 7.5.2.
 
Wersja aktualizująca GWP, pełna dla systemów 32-bitowych oraz 64-bitowych jest dostępna pod poniższym adresem:
 
 
 
 
Generator Wniosków Płatniczych (GWP) w wersji 7.5.0 
 
Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych oznaczona numerem 7.5.0.
 
 
Wersja aktualizująca GWP, pełna dla systemów 32-bitowych oraz 64-bitowych jest dostępna pod poniższym adresem:
 
 
 
 
Generator Wniosków Płatniczych (GWP) w wersji 6.4.2
 
Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych oznaczona numerem 6.4.2.
 
Wersja aktualizująca GWP, pełna dla systemów 32-bitowych oraz 64-bitowych jest dostępna pod poniższym adresem:
 
 
 
Generator Wniosków Płatniczych (GWP) w wersji 6.4.0
 
Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki w dniu 11 lutego 2013 r. udostępniła nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) 6.4.0.
 
Nowa wersja GWP obowiązuje od 1 marca br. Do dnia 28 lutego wnioski o płatność mogą być składane w starej wersji GWP 5.3.2.
 
Wersja aktualizująca GWP, pełna dla systemów 32-bitowych oraz 64-bitowych jest dostępna pod poniższym adresem:
 
 
Generator Wniosków Płatniczych (GWP) w wersji 5.3.2.
 
Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki w dniu 23 kwietnia 2012 r. udostępniła nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) 5.3.2.

 

Wersja 5.3.2 GWP obowiązuje od dnia 21 maja 2012 r. Do dnia 21 maja wnioski o płatności mogły być składane w wersji 5.3.1 lub 5.3.2.

Wersja aktualizująca GWP, pełna dla systemów 32-bitowych oraz 64-bitowych jest dostępna pod poniższym adresem:

http://www.efs.gov.pl/generatory_wnioskow/Strony/GeneratorWnioskowPlatniczych.aspx

 
Generator Wniosków Płatniczych (GWP) w wersji 5.3.1.

 

Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki udostępniła nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) w wersji 5.3.1.

Zachecamy do zapoznania się z instrukcją użytkownika oraz instrukcją instalacji.

Wersja aktualizująca GWP oraz wersja pełna dla systemów 32-bitowych oraz 64-bitowych dostępna jest pod poniższym adresem:

http://www.efs.gov.pl/generatory_wnioskow/Strony/GeneratorWnioskowPlatniczych

 

Generator Wniosków Płatniczych (GWP) w wersji 5.3.0

Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki udostępniła w dniu 27 stycznia 2012 roku nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) 5.3.0.

Wnioski o płatność składane za okres do 31 stycznia 2012 r. mogą być przygotowywane w wersji 4.2.9 GWP.

Zachecamy do zapoznania się z instrukcją użytkownika oraz instrukcją instalacji.

Wersja aktualizująca GWP oraz wersja pełna dla systemów 32-bitowych oraz 64-bitowych dostępna jest pod poniższym adresem:

http://www.efs.gov.pl/generatory_wnioskow/Strony/GeneratorWnioskowPlatniczych

  

Generator Wniosków Płatniczych (GWP) w wersji 4.2.9.

 Uprzejmie informujemy, iż w dniu 1 sierpnia br. Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki udostępniła nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) w wersji 4.2.9. W zaktualizowanej wersji wprowadzono między innymi następujące zmiany:

·        Podczas pierwszego uruchomienia, GWP automatycznie tworzy katalog pn. „Wnioski płatnicze”. W katalogu domyślnie będą zapisywane pliki tworzone w GWP.

·        Zmieniono format wyświetlania instrukcji wypełniania wniosku płatniczego z HTML na PDF.

Jednocześnie Instytucja Zarządzająca PO KL przyjęła następujące rozwiązania przejściowe:

·        Do 22 sierpnia 2011 r. istnieje możliwość składania wniosków beneficjenta o płatność zarówno w wersji GWP 4.2.8 jak i 4.2.9.

·        Od 23 sierpnia 2011 r. obowiązującą wersją będzie 4.2.9 GWP.

 Generator Wniosków Płatniczych 4.2.9 w wersji pełnej oraz aktualizującej dostępne są pod adresem:

 http://www.efs.gov.pl/generatory_wnioskow/Strony/GeneratorWnioskowPlatniczych.aspx

 
Generator Wniosków Płatniczych (GWP) w wersji 3.2.8.
Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki udostępniła Generator Wniosków Płatniczych (GWP) w wersji 3.2.8.
Do dnia 31 marca 2011 r. beneficjent może składać wnioski o płatność w wersji GWP 3.2.7 lub 3.2.8.
Od dnia 1 kwietnia 2011 r. obowiązywać będzie wersja 3.2.8 GWP.
Generator Wniosków Płatniczych wraz z szerszymi informacjami dostępny jest pod adresem:
 
Generator Wniosków Płatniczych (GWP) w wersji 3.2.7
Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki udostępniła Generator Wniosków Płatniczych (GWP) w wersji 3.2.7.
Konieczność aktualizacji spowodowana jest napotkanymi problemami z funkcjonowaniem GWP w wersji 3.2.6.
Jednocześnie przypominamy, iż w okresie od dnia 5 stycznia 2011 r. do dnia 31 stycznia 2011 r. możliwe jest składanie wniosków o płatność w GWP 2.1.6.
 
Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych 3.2.6
Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki udostępniła Generator Wniosków Płatniczych (GWP) w wersji 3.2.6.
Jednocześnie, Instytucja Zarządzająca przyjęła rozwiazania przejściowe w zakresie stosowania nowej wersji Generatora.
W okresie od dnia 5 stycznia 2011 r. do dnia 31 stycznia 2011 r. możliwe jest składanie wniosków o płatnośc w GWP 2.1.6 oraz GWP 3.2.6.
Natomiast od dnia 1 lutego 2011 r. jedyną obowiązującą wersją będzie GWP 3.2.6. Będzie ona także obowiązywała przy korektach wniosków o płatność złożonych w wersji 2.1.6.
Ponadto, na stronie Generatora Wniosków Płatniczych znajduje się informacja o uruchomionej usłudze wsparcia technicznego dla użytkowników aplikacji.

 http://www.efs.gov.pl/generatory_wnioskow/Strony/GeneratorWnioskowPlatniczych