Generator Wniosków Aplikacyjnych PO KL

 
Generator Wniosków Aplikacyjnych - wersja 8.7.2
 
Wniosek aplikacyjny podzielony jest na pięć części. Poruszanie się po poszczególnych częściach wniosku odbywa się z wykorzystaniem bocznego menu. Wypełnianie wniosku powinno następować zgodnie z kolejnością wskazaną w nawigacji. Aplikacja umożliwia powrót do poszczególnych części wniosku poprzez przełączanie się pomiędzy jego częściami.

Wypełnianie wniosku można przerwać w dowolnym momencie i wrócić do niego w wolnej chwili. Aby nie stracić już wprowadzonych danych należy wniosek zapisać jako plik XML (plik z rozszerzeniem zip_pokl) na dysku lokalnym i wczytać go ponownie korzystając z przycisku "Otwórz".

W związku z koniecznością dostosowania generatora do zmian zachodzących w systemie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, została udostępniona nowa wersja 8.7.2 Generatora Wniosków Aplikacyjnych, która obowiązuje od 3 lutego 2014 r. Wersja pełna oraz aktualizująca Generatora Wniosków Aplikacyjnych -
 
 

 

Pliki do pobrania: