Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej

Jaki jest cel projektu?
 
Projekt nastawiony jest na podniesienie jakości stanowionego prawa, która w dużej mierze zależy od doskonalenia metodologii legislacji i ujednolicenia technik legislacyjnych. Projekt jest kontynuacją wsparcia na rzecz poprawy zdolności regulacyjnych administracji publicznej realizowanego w ramach zakończonego projektu RCL pn. Promowanie i wdrażanie programów udoskonalania i ujednolicania technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej.
 
 
Formuła projektu
 
Formuła projektu oparta jest na dwóch głównych działaniach:
 
a)    Szkolenia z zakresu legislacji dla pracowników obsługujących organy władzy publicznej oraz kadry RCL;
 
b)    Ujednolicenie elektronicznego obiegu dokumentów poprzez wypracowanie usprawnień w zakresie funkcjonowania Elektronicznych Dzienników Urzędowych.
 
 
Wartość projektu: 4 500 000,00 zł, w tym dofinansowanie publiczne 675 000,00 zł                           
 
Termin realizacji: 01.10.2012-30.09.2015