Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej, narzędzia wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Jaki jest cel projektu?
 
Celem projektu jest zbudowanie potencjału administracyjnego kadry zarządzającej IT i promocja narzędzi współpracy.
 
 
Formuła projektu
 
Formuła projektu oparta jest na trzech głównych działaniach:
 
a)    Podniesienie poziomu kompetencji kadry zarządzającej IT;
 
b)    Zintensyfikowanie współpracy w środowisku IT centralnej administracji rządowej;
 
c)    Upowszechnienie kompetencji w działach IT centralnej administracji rządowej.
 
 
Wartość projektu: 2 419 335,86  zł, w tym dofinansowanie publiczne 362 900,38 zł                            
 
Termin realizacji: 01.11.2012-30.09.2015