Opracowanie koncepcji systemu opisów stanowisk pracy i wartościowania wysokich stanowisk państwowych

1.      Beneficjent:
Departament Służby Cywilnej
2.      Cel projektu:
Wdrożenie jednej metody opisu i wartościowania kierowniczych stanowisk pracy w  administracji w celu unowocześnienia procesu zarządzania zasobami ludzkimi w urzędach.
 
3.      Opis głównych działań:
Opracowano ekspertyzę i podręcznik do sporządzania opisów i wartościowania wysokich stanowisk państwowych.
4.      Okres realizacji:
07.04.2008 – 31.03.2009 r.
5.      Rezultaty projektu i ich użytkownicy:
Unowocześnienie procesu zarządzania zasobami ludzkimi poprzez wdrożenie jednolitych dla całej służby cywilnej zasad i metod sporządzania opisów i wartościowania wysokich stanowisk państwowych.
6.      Budżet: 0,6 mln zł w tym dofinansowanie publiczne 90 000,00 zł