Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie

Jaki jest cel projektu?
 
Głównym celem projektu jest wzrost jakości zarządzania w administracji rządowej. Projekt obejmie wsparciem 169 urzędów, w tym ministerstwa, urzędy centralne i wojewódzkie oraz urzędy takie jak inspektoraty wojewódzkie, kuratoria oświaty itp.
 
Jaka jest formuła projektu?
 
Realizację prac w każdym urzędzie poprzedzi audyt zarządzania, który pozwoli na szczegółowe dopasowanie wsparcia do potrzeb dyrektorów generalnych i sytuacji danego urzędu.  
 
W projekcie zaplanowano działania z zakresu:
 
- wdrożenia lub doskonalenia zarządzania
procesowego (identyfikacja, mapowanie
i optymalizacja kluczowych dla urzędu procesów
oraz zbadanie procesów pod kątem alokacji
zasobów),
- zarządzania przez cele (stworzenie spójnego
systemu zarządzania przez cele),
- zarządzania przez kompetencje (wdrożenie
modelu kompetencyjnego ukierunkowanego na
dostosowanie kompetencji pracowników do
potrzeb instytucji).
 
Wartość projektu wynosi  19 755 254,51  zł,  w tym dofinansowanie publiczne 2 963 288,18 zł.