Przeprowadzenie badania i analiza potrzeb szkoleniowych, opracowanie planu działania (strategii szkoleniowej) w służbie publicznej na lata 2008-2010 oraz realizacja szkoleń

1.      Beneficjent:
Departament Służby Cywilnej
2.      Cel projektu:
Podniesienie kompetencji pracowników administracji publicznej w wybranych obszarach.
3.      Opis głównych działań:
Przeprowadzono analizę potrzeb szkoleniowych w administracji publicznej.
Przeszkolono ok. 8 tys. pracowników administracji publicznej w ramach szkoleń specjalistycznych, miękkich, językowych i informatycznych.
4.      Okres realizacji:
01.04.2008 – 31.03.2009 r.
 
5.      Rezultaty projektu i ich użytkownicy:
Opracowano politykę szkoleniową na lata 2008-2010.
Pracownicy administracji publicznej podnieśli swoje kompetencje zawodowe z umiejętności językowych, informatycznych, miękkich (techniki obsługi klienta) i specjalistycznych (obowiązujące przepisy prawa oraz procedury).
6.      Budżet: 5,82 mln zł w tym dofinansowanie publiczne 873 000,00 zł