Przygotowanie administracji rządowej do sporządzania zadaniowego planu wydatków na rok 2008

1.      Beneficjent:
Departament Budżetu Zadaniowego KPRM
2.      Cel projektu:
Podwyższenie kompetencji pracowników w zakresie sporządzania zadaniowego planu wydatków.
3.      Opis głównych działań:
Przeprowadzono szkolenia z zakresu metodologii budżetowania zadaniowego oraz krajowych
i zagranicznych doświadczeń w procesie implementacji budżetu zadaniowego dla 827 osób.
4.      Okres realizacji:
01.06.2007 – 15.05.2008 r.
5.      Rezultaty projektu i ich użytkownicy:
Podniesienie wiedzy nt. budżetowania zadaniowego u pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie budżetu w układzie zadaniowym u kluczowych dysponentów środków budżetowych.
6.      Budżet: 2,2 mln w tym dofinansowanie publiczne 330 000,00 zł