Szkolenia psychospołeczne i specjalistyczne dla pracowników administracji skarbowej

1.      Beneficjent:
Departament Służby Cywilnej KPRM
2.      Cel projektu:
Poprawa jakości usług świadczonych przez administrację skarbową oraz upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie obsługi klienta.
3.      Opis głównych działań:
Zrealizowano szkolenia dla pracowników sal obsługi podatników oraz kierowników komórek organizacyjnych urzędów i izb skarbowych.
4.      Okres realizacji:
15.04.2008 – 31.03.2009 r.
5.      Rezultaty projektu i ich użytkownicy:
Podniesienie kompetencji u 2642 pracowników administracji skarbowej mających bezpośredni kontakt z podatnikami w zakresie technik obsługi klienta, komunikacji i negocjacji z klientem, zasad rejestracji przedsiębiorstwa, prawa podatkowego, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz języków obcych.
6.      Budżet: 2 mln zł w tym dofinansowanie publiczne 300 000,00 zł