Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej

Jaki jest cel projektu?
Głównym celem projektu to wsparcie doskonalenia funkcjonowania systemu oceny wpływu i procesu tworzenia polityk publicznych w administracji rządowej.
 
Jaka jest formuła projektu?
 
W ramach projektu w pierwszej kolejności zostanie przeprowadzona diagnoza potencjału analitycznego kadr administracji rządowej. Równolegle do tego zadania opracowywane będą jednolite zasady tworzenia specjalistycznej ścieżki rozwoju zawodowego dla analityków ilościowych polityk publicznych.
 
W kolejnej fazie projektu przeprowadzone zostaną specjalistyczne szkolenia dla 150 pracowników urzędów.
 
Grupa pracowników, która zostanie objęta wsparciem w ramach projektu, wybrana zostanie na podstawie wniosków wynikających z przygotowanej w ramach projektu ekspertyzy nt. istniejącego potencjału analitycznego kadr administracji rządowej. Będą to osoby, które m.in.: biorą udział w procesie stanowienia prawa lub uczestniczą w konsultacjach społecznych.
 
 
 
Wartość projektu wynosi 2 419 581,30 zł, w tym dofinansowanie publiczne 362 937,15 zł.