Ewaluacja w projektach

Ponizej prezentujemy wyniki badań ewaluacyjnych, które zostały zrealizowane przez Beneficjentów w projektach Działania 5.1 PO KL. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi opracowaniami.

Ministerstwo Finansów

Raport z badania ewaluacyjnego mid-term zakresu i ukierunkowania wsparcia oraz procesu wdrażania projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 5.1.2 PO KL (Wdrażanie systemu zarządzania finansowego w ujęciu zadaniowym)

Rządowe Centrum Legislacji

Raport z ewaluacji projektu „Promowanie i wdrażanie programów udoskonalania i ujednolicania technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej"

Departament Służby Cywilnej w KPRM

Ewaluacja wybranych działań szkoleniowych realizowanych w ramach projektu Wdrożenie strategii szkoleniowej