Lista rankingowa

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-005/16 pn. Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych

Lp.

Tytuł projektu

 Nazwa wnioskodawcy 

 Kwota wnioskowanego dofinansowania 

Koszt całkowity projektu     

Wynik oceny

1.

Administracja dla repatriantów – wspólnie stworzymy lepsze prawo 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 482 714,46 zł 482 714,46 zł 89 pkt
2. Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze

Ministerstwo Edukacji Narodowej

2 377 114,01 zł

2 377 114,01 zł

83,5 pkt