Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–008/16 pn. "Prowadzenie przez partnerów społecznych działań w zakresie monitorowania prawa gospodarczego i prawa pracy".