Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–006/16 pn. "Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa".